Your cart
Close Alternative Icon
Chie Kobayashi - Rinka Large Rim Plate
Chie Kobayashi - Rinka Large Rim Plate
Chie Kobayashi - Rinka Large Rim Plate
Chie Kobayashi - Rinka Large Rim Plate

Chie Kobayashi - Rinka Large Rim Plate

$220.00

Product name: Rinka Large Rim Plate

Artist: Chie Kobayashi

Colours: Creamy White

 Material: White porcelain

Dimension: W 26cm, H 2cm